MILJØ-
BEVIDST

Hos Dittokan er vi meget bevidste om miljøet og den påvirkning, vi har på det. Det er derfor vigtigt for os, at vi arbejder med miljøet og ikke imod det. Vi vil gerne opfattes som en bæredygtig virksomhed, hvor vi aktivt søger at forebygge situationer og forstyrrelser, som kan have mulige konsekvenser for miljøet.

BLANDT VORES MILJØRIGTIGE PRODUKTER KAN NÆVNES

 • Bio PE White – et genanvendt materiale af ethanol fra sukkerrør.

 • CRUSH BARLEY FSC S2030 – Er et materiale der fremstilles af overskud fra bygproduktionen.

 • PP60 Cavit Top White – et plastmateriale som er fremstillet af 30% genbrug.
     Man regner med, at materialet i 2021 fremstilles af 100% genbrug.
  Trykmetoden kan være enten flexo eller digital.

Nye miljø- initiativer i 2020

For at reducere anvendelsen af naturens ressourcer har vi pr. 1. januar 2020 gennemgået, hvordan vi kan genanvende vores materialer og blive bedre til at passe på miljøet hos Dittokan. Dette omfatter, at:

 1. Vi har udskiftet alle vores lysstofrør og i stedet opsat LED lysstofrør, som bruger væsentligt mindre el.
 2. Vi har sammen med vores el-installatør gennemgået alt lys og el på arbejdspladsen og herefter fundet frem til en miljørigtig løsning, hvor vi kun har lys og el tændt i de afdelinger, vi befinder os i den aktuelle dag.
 3. Vi sorterer alt affald og restmaterialer, så det kan genanvendes på bedst mulig vis.
 4. Vi anbringer vores restfarve i store beholdere, som bliver hentet af autoriserede vognmænd til destruktion.

Miljørigtige materialer

Dittokans leverandører af materialer er alle FSC-godkendte, hvilket er forbrugernes sikkerhed for ansvarlig skovdrift. Det er dog vigtigt at nævne, at vi hos Dittokan stadig anvender enkelte materialer, som ikke kan tildeles en FSC-certificering – eksempelvis plastik. Vi er imidlertid meget opmærksomme på at følge alle regler for bæredygtig produktion og stiller naturligvis store krav til vores leverandører om levering af de mest miljørigtige materialer.

VI HAR RESPEKT FOR MILJØET

Miljø og bæredygtighed har stor betydning for Dittokan, vores kunder og
samarbejdspartnere. Derfor arbejder vi aktivt for at forbedre miljøet ved løbende at
indføre nye miljøtiltag og reducere anvendelsen af naturens ressourcer.